İletişim

Telefon / Fax


Adres


E-mail


Web Sitesi

//hukuk.aksaray.edu.tr


Telefon Rehberi

 • Doç.Dr. (Müdür) Mehmet Ali AKTAŞ
  288 3841
 • Öğr.Gör. (Müdür Yrd.) Esra SOYU
  288 3844
 • Öğretim Görevlisi (Böl.Bşk. V.) Ümmügül BAŞ
  288 3850
 • Öğr.Gör.(Böl.Bşk.V.) Mehmet Safa ÇAM
  288 3844
 • Öğretim Görevlisi Musa KÜÇÜK
  288 3851
 • Öğr.Gör.(Müdür Yard.) Yusuf Gökhan DURSUN
  288 3843
 • Öğretim Görevlisi Dr. Elif Hasret KUMCU
  288 3867
 • Yüksekokul Sekreteri Güney GÜVENÇ
  288 3842
 • Dr.Öğr. Üyesi(Böl. Baş.) İbrahim APAK
  288 2860
 • Öğr.Gör. Yavuz AKPINAR
  288 3853
 • Sekreter(Özel Kalem) Emine Gül UZUN
  288 3840
 • Öğretim Görevlisi Esra SOYU
  288 3855
 • Öğretim Görevlisi Fahri AKBAŞ
  288 3862
 • Öğr.Gör. Seyfullah GÜMÜŞOK
  288 3854
 • Öğretim Görevlisi Ali Aykut PEKER
  288 3849
 • Öğretim Görevlisi İbrahim Gökhan DİVANOĞLU
  288 3861
 • Doç.Dr.( Böl. Baş. V.) Mehmet Ali AKTAŞ
  288 3840
 • Öğretim Görevlisi Oğuzhan DEMİRAY
  288 3865
 • Bilgisayar İşletmeni (Öğr. İşl.) Okanay VAROL
  288 3845
 • Öğretim Görevlisi Emre ÜRÜN
  288 3863
 • Dr.Öğr. Üyesi Fatma KARAKAYA DEMİRKUTLU
  288 3866
 • Öğretim Görevlisi Reyhan YILMAZ
  288 3858
 • Dr.Öğr. Üyesi(Böl. Baş.) Serap SERİN KARACAER
  288 3859
 • Bilgisayar İşletmeni(Muhasebe-Ayniyat) Serkan YİĞİTER
  288 3848
 • Hizmetli (Yemek Dolum-Fotokopi) Hüseyin DÖKMEZ
  288 3847
 • Dr.Öğr. Üyesi Talip ARSU
  288 3856
 • Hizmetli (Öğr.işl.) Sebahi YEŞİLAY
  288 3846
 • Fax Aksaray Sosyal Bilimler MYO Müdürlük
  288 3869
 • Öğretim Görevlisi Yusuf Gökhan DURSUN
  288 3843
 • Öğretim Görevlisi Murat AS
  288 3864